xdg-desktop-portal-gnome

A backend implementation for xdg-desktop-portal

A backend implementation for xdg-desktop-portal for the GNOME desktop environment.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.