xdg-desktop-portal-gnome

A backend implementation for xdg-desktop-portal

A backend implementation for xdg-desktop-portal for the GNOME desktop environment.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.