wmsystemtray

A system tray as a Window Maker dock app.

A system tray (freedesktop.org systray protocol) as a Window Maker dock app with the ability to display more than just four tray icons.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.