wmsystemtray

A system tray as a Window Maker dock app.

A system tray (freedesktop.org systray protocol) as a Window Maker dock app with the ability to display more than just four tray icons.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.