wmsystemtray

A system tray as a Window Maker dock app.

A system tray (freedesktop.org systray protocol) as a Window Maker dock app with the ability to display more than just four tray icons.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.