winexe

winexe

winexe

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Raspbian 10

home:strik Społeczność
1.1.1637016647.0a8fb93

Debian 12

home:uibmz:winexe Społeczność
4.13.0.1

Debian 11

Debian 10

home:strik Społeczność
1.1.1637016647.0a8fb93
home:uibmz:winexe Społeczność
4.13.0.1

Debian 9.0

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8-Stream

home:uibmz:winexe Społeczność
4.13.0.1

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Univention UCS 4.4

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.