winexe

winexe

winexe

Non hai ningún paquete oficial dispoñíbel para openSUSE Leap 15.5

Distribucións

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Raspbian 10

home:strik Comunidade
1.1.1637016647.0a8fb93

Debian 12

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Univention UCS 4.4

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.