winexe

winexe

winexe

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Raspbian 10

home:strik Komunita
1.1.1637016647.0a8fb93

Debian 12

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Univention UCS 4.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.