ucode-intel

Microcode Updates for Intel x86/x86-64 CPUs

This package contains the microcode update blobs for Intel x86 and x86-64 CPUs.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.