ucode-intel

Microcode Updates for Intel x86/x86-64 CPUs

This package contains the microcode update blobs for Intel x86 and x86-64 CPUs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Base:System Experimentální
20210608

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.