ucode-intel

Microcode Updates for Intel x86/x86-64 CPUs

This package contains the microcode update blobs for Intel x86 and x86-64 CPUs.

  • Versió 20190514
  • Mida 2 MB
  • openSUSE Tumbleweed
Instal·lació directa

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

Base:System Experimental
20190514

openSUSE Leap 15.1

home:Sauerland Comunitat
20190514
home:jfrede Comunitat
20190312
home:pgnd:ucode Comunitat
20190514
home:regataos Comunitat
20190514

openSUSE Leap 15.0

home:Sauerland Comunitat
20190514

openSUSE Leap 42.3

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets sota la vostra responsabilitat.

openSUSE:Leap:42.2

20160714
20170707

openSUSE:Leap:42.1

20150121
20160714

openSUSE:13.2

20140913
20140913
20140913

openSUSE:13.1

20130906
20130906

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

20190514
20140913
20150121

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management