Tilix

Kategorie: System TerminalEmulator

A tiling terminal emulator based on GTK+ 3

A tiling terminal emulator for Linux using GTK+ 3

  • Wersja 1.9.3
  • Rozmiar 1,42 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.