Tilix

Categories: System TerminalEmulator

A tiling terminal emulator based on GTK+ 3

A tiling terminal emulator for Linux using GTK+ 3

  • Versió 1.9.3
  • Mida 1 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.