tilix

A tiling terminal emulator based on GTK+ 3

A tiling terminal emulator for Linux using GTK+ 3

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

CentOS CentOS-8

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.