sc

Spreadsheet Calculator

sc is a free curses-based spreadsheet program that uses key bindings similar to vi and less.

  • Verzia 7.16
  • Veľkosť 209,4 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.