sc

Spreadsheet Calculator

sc is a free curses-based spreadsheet program that uses key bindings similar to vi and less.

  • الإصدار 7.16
  • حجم 209 KB
  • openSUSE Leap 15.3
تثبيت مباشر Expert Download

التوزيعات

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

توزيعات غير مدعومة

التوزيعات التالية غير معتمدة رسميًا. استخدم هذه الحزم على مسؤوليتك الخاصة.