sc

Spreadsheet Calculator

sc is a free curses-based spreadsheet program that uses key bindings similar to vi and less.

  • Verze 7.16
  • Velikost 209,4 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.