pkTriggerCord

Remote control program for Pentax DSLR cameras

pkTriggerCord is a remote control program for Pentax DSLR cameras.

  • Verzia 0.82.04
  • Veľkosť 92,4 KB
  • openSUSE Leap 42.3
Priama inštalácia

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.0

graphics Experimentálne
0.84.04

openSUSE Leap 42.3

graphics Experimentálne
0.84.04

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:Leap:42.2

0.82.04

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

0.82.04