pkTriggerCord

Remote control program for Pentax DSLR cameras

pkTriggerCord is a remote control program for Pentax DSLR cameras.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

wydanie oficjalne Oficjalny
0.85.00+git.20220806

graphics Eksperymentalny
0.85.00+git.20220806

openSUSE Leap 15.5

graphics Eksperymentalny
0.85.00+git.20220806

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.