pkTriggerCord

Remote control program for Pentax DSLR cameras

pkTriggerCord is a remote control program for Pentax DSLR cameras.

  • Wersja 0.82.04
  • Rozmiar 124 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.