pkTriggerCord

Remote control program for Pentax DSLR cameras

pkTriggerCord is a remote control program for Pentax DSLR cameras.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

graphics Eksperimentaalne
0.85.00+git.20220806

openSUSE Leap 15.5

graphics Eksperimentaalne
0.85.00+git.20220806

openSUSE Leap 15.4

graphics Eksperimentaalne
0.85.00+git.20220806

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.