perl-Net-DVBStreamer-Client

Net::DVBStreamer::Client Perl module

Net::DVBStreamer::Client blah blah blah

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4