perl-Net-DVBStreamer-Client

Net::DVBStreamer::Client Perl module

Net::DVBStreamer::Client blah blah blah

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4