perl-Net-DVBStreamer-Client

Net::DVBStreamer::Client Perl module

Net::DVBStreamer::Client blah blah blah

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4