perl-Mojolicious-Plugin-OAuth2

Auth against OAuth2 APIs including OpenID Connect

This Mojolicious plugin allows you to easily authenticate against a at <a href="http://oauth.net">http://oauth.net</a> or at <a href="https://openid.net/connect/">https://openid.net/connect/</a> provider. It includes configurations for a few popular providers, but you can add your own as well. See register for a full list of bundled providers.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.6“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.