perl-Mojolicious-Plugin-OAuth2

Auth against OAuth2 APIs including OpenID Connect

This Mojolicious plugin allows you to easily authenticate against a at <a href="http://oauth.net">http://oauth.net</a> or at <a href="https://openid.net/connect/">https://openid.net/connect/</a> provider. It includes configurations for a few popular providers, but you can add your own as well. See register for a full list of bundled providers.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.