perl-HTTP-Entity-Parser

PSGI compliant HTTP Entity Parser

HTTP::Entity::Parser is a PSGI-compliant HTTP Entity parser. This module also is compatible with HTTP::Body. Unlike HTTP::Body, HTTP::Entity::Parser reads HTTP entities from PSGI's environment '$env->{'psgi.input'}' and parses it. This module supports application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data and application/json.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.