perl-HTTP-Entity-Parser

PSGI compliant HTTP Entity Parser

HTTP::Entity::Parser is a PSGI-compliant HTTP Entity parser. This module also is compatible with HTTP::Body. Unlike HTTP::Body, HTTP::Entity::Parser reads HTTP entities from PSGI's environment '$env->{'psgi.input'}' and parses it. This module supports application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data and application/json.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.