perl-App-highlight

Simple Grep-Like Highlighter App

simple grep-like highlighter app

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed