perl-App-highlight

Simple Grep-Like Highlighter App

simple grep-like highlighter app

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed