perl-App-highlight

Simple Grep-Like Highlighter App

simple grep-like highlighter app

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.6“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed