patterns-openSUSE

Patterns for Installation (full ftp tree)

This is an internal package that is used to create the patterns as part of the installation source setup. Installation of this package does not make sense.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.