patterns-openSUSE

Patterns for Installation (full ftp tree)

This is an internal package that is used to create the patterns as part of the installation source setup. Installation of this package does not make sense.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.