ocrodjvu

Wrapper for OCR Systems

ocrodjvu is a wrapper for OCR systems, that allows you to perform OCR on DjVu files.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2