ocrodjvu

Wrapper for OCR Systems

ocrodjvu is a wrapper for OCR systems, that allows you to perform OCR on DjVu files.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2