memkind

User Extensible Heap Manager

The memkind library is an user extensible heap manager built on top of jemalloc which enables control of memory characteristics and a partitioning of the heap between kinds of memory.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.5“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-12-SP5

Fedora Rawhide (unstable)

home:patrykka Bendruomenė
1.14.0

Fedora 36

home:patrykka Bendruomenė
1.14.0

RedHat RHEL-7

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3