memkind

User Extensible Heap Manager

The memkind library is an user extensible heap manager built on top of jemalloc which enables control of memory characteristics and a partitioning of the heap between kinds of memory.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-12-SP5

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 36

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
1.4.0

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3