memkind

User Extensible Heap Manager

The memkind library is an user extensible heap manager built on top of jemalloc which enables control of memory characteristics and a partitioning of the heap between kinds of memory.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-12-SP5

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 36

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
1.4.0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.