limal-apparmor-control

Limal pluglib to Control the AppArmor service

Limal pluglib for AppArmor that provides hooks to enable and disable the AppArmor service.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.6

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.