limal-apparmor-control

Limal pluglib to Control the AppArmor service

Limal pluglib for AppArmor that provides hooks to enable and disable the AppArmor service.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.