limal-apparmor-control

Limal pluglib to Control the AppArmor service

Limal pluglib for AppArmor that provides hooks to enable and disable the AppArmor service.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.