libsysstat-qt5

Library used to query system info and statistics

Library used to query system info and statistics.

  • Verzia 0.4.2
  • Veľkosť 33,0 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

X11:LXQt Experimentálne
0.4.5
X11:LXQt:git Experimentálne
0.4.2+git0.938bc6a

openSUSE Leap 15.3

X11:LXQt Experimentálne
0.4.5

openSUSE Leap 15.2

X11:LXQt Experimentálne
0.4.5

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.