libsysstat-qt5

Library used to query system info and statistics

Library used to query system info and statistics.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:LXQt Experimentální
0.4.5
X11:LXQt:git Experimentální
0.4.2+git0.938bc6a

openSUSE Leap 15.3

X11:LXQt Experimentální
0.4.5
0.4.5.2~git.e913150

openSUSE Leap 15.2

X11:LXQt Experimentální
0.4.5

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.