libsysstat-qt5

Library used to query system info and statistics

Library used to query system info and statistics.

  • Versió 0.4.2
  • Mida 30 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

X11:LXQt Experimental
0.4.5
X11:LXQt:git Experimental
0.4.2+git0.938bc6a

openSUSE Leap 15.3

X11:LXQt Experimental
0.4.5

openSUSE Leap 15.2

X11:LXQt Experimental
0.4.5

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.