libsysstat-qt5

Library used to query system info and statistics

Library used to query system info and statistics.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

X11:LXQt Experimental
0.4.5
X11:LXQt:git Experimental
0.4.2+git0.938bc6a

openSUSE Leap 15.3

X11:LXQt Experimental
0.4.5
0.4.5.2~git.e913150

openSUSE Leap 15.2

X11:LXQt Experimental
0.4.5

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.