libnss_compat_ossl0

OpenSSL to NSS source-level compatibility library

This library provides a source-level compatibility layer to aid porting programs that use OpenSSL to use the NSS library instead.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.