libgtkhtml-2-0

Library for HTML Support in GTK2

Libgtkhtml provides extensions for GTK to handle the HTML format. It is widely used by applications for the GNOME 2.x Desktop.

Ei virallista pakettia saatavilla: openSUSE Leap 15.5

Jakelut

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Ei-tuetut jakelut

Seuraavia jakeluja ei virallisesti tueta. Käytä näitä paketteja omalla vastuullasi.