libgtkhtml-2-0

Library for HTML Support in GTK2

Libgtkhtml provides extensions for GTK to handle the HTML format. It is widely used by applications for the GNOME 2.x Desktop.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.