libgtkhtml-2-0

Library for HTML Support in GTK2

Libgtkhtml provides extensions for GTK to handle the HTML format. It is widely used by applications for the GNOME 2.x Desktop.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.