libgomp47

The GNU compiler collection OpenMP runtime library

This is the OpenMP runtime library needed by OpenMP enabled programs that were built with the -fopenmp compiler option and by programs that were auto-parallelized via the -ftree-parallelize-loops compiler option.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1