libgomp47

The GNU compiler collection OpenMP runtime library

This is the OpenMP runtime library needed by OpenMP enabled programs that were built with the -fopenmp compiler option and by programs that were auto-parallelized via the -ftree-parallelize-loops compiler option.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1