libgomp47

The GNU compiler collection OpenMP runtime library

This is the OpenMP runtime library needed by OpenMP enabled programs that were built with the -fopenmp compiler option and by programs that were auto-parallelized via the -ftree-parallelize-loops compiler option.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1